Mr. Homnath Sapkota

MA Nepali

Mr. Dependra Raj Dhakal

M Sc, Chemistry

Mr. Ek Raj Poudel

M Sc, Physics

Mrs. Haridevi Sharma

M Sc, Botany

Mr. Dharma Raj Ghimire

MA, English

Mr. Shiva Hari Pangeni

MA/B Ed, Sociology

Mr. Ravi Raj Subedi

M Sc, Chemistry

Mr. Dhaneshwor Bhattarai

M A, Nepali

Mr. Jeevan Giri

M Sc, Zoology

Mr. Krishna Prasad Timilsena

M Sc, Physics

Mr. Deepak Dhakal

M A, English

Mr. Bishnu Datta Baral

M Sc, Math

Mr. Raghav Adhikari

M Sc, Chemistry

Mr. Sanjeev Sharma

M Sc, Chemistry

Mr. Surendra Regmi

M Sc, Physics

Mr. Bishnu Prasad Khanal

M Sc, Zoology

Mr. Kamal Ghimire

M Sc, Botany

Mr. Khila Devkota

M Sc, Botany

Mrs. Indira Pandit

MA, Nepali

Mr. Ramnath Pandit

MA, Math

Mr. Bishnu Prasad Dhakal

M Sc, Math

Mr. Khila Devkota

M Sc, Zoology