Dr. Bhakta Man Shrestha

MD/ PhD, Surgery

Dr. Lok Bahadur Sedai

MD ,Gynecology

Dr. Arjun Shrestha

MD/ Ph D, Ortho.

Mr Hari Bahadur Rana

M Sc/ MPH

Mr. Keshav Chapagain

MPH

Mrs. Ishwori Sharma

M Ed, Health

Mr. Achut Raj Dahal

MPH

Dr. Nirajan Datta Sharma

MBBS

Dr. Hem Nath Subedi

MBBS

Dr. Prakash Darjee

MBBS

Dr. Prajwal Poudel

MBBS

Dr. Ramila Silpakar

MBBS

Mr. Raman Kumar Mehata

BMLT

Mr. Somkanta Baral

BMLT

Miss Nisha Dhakal

B Sc, Nursing

Mr. Naba Raj Bhattarai

BPH

Mr. Deepak Subedi

BMLT

Mr. Keshab Poudel

BMLT

Mr. Prakash Subedi

BMLT

Miss Jukki Chaudhary

BPH

Miss Suchana Sapkota

BN

Mr. Hardik Sapkota

BPH

Mrs. Numa Sharma

PCL Nursing

Mrs Nirmal Poudel

PCL Nursing

Mrs. Amita Pandey

PCL Nursing

Mr. Sita Ram Khuakurel

PCL Gen. Medicine

Mr. Anup Adhikari

PCL Gen. Medicine

Mr. Ashim Shrestha

CMLT

Mr Monoj Yadav

CMLT